De FNOI

 

De FNOI professionaliseert de papierrecyclebranche door middel van regelgeving, training, certificering, begeleiding en ondersteuning. Voor meer informatie www.fnoi.nl

 

schovel

OPKOPK Certificering

 

Sinds 1998 heeft de oudpapierbranche een eigen certificeringsregeling: de Erkenningsregeling Oud Papier en Karton (OPK). De FNOI stelde hiervoor samen met het kwaliteitszorginstituut VPGI de normen vast.

 

Waarom een certificaat?

De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Door deze regeling is de kwaliteitslat voor de oudpapierindustrie een stuk hoger komen te liggen. Dit heeft de branche als geheel enorm geprofessionaliseerd en het imago verder verbeterd.

 

De Erkenningsregeling was daarnaast nodig als eis om te kunnen deelnemen aan het inzamel- en verwerkingssysteem van de stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Er kwamen eisen aan de administratie en bedrijfsvoering van de gecertificeerde oudpapierondernemingen. Het certificaat is dus een kwaliteitskeurmerk, dat volledig is toegespitst op de branche.

 

De erkenningsregeling zorgt ervoor dat, toeleveranciers en afnemers vertrouwen kunnen hebben in de oudpapierbranche en de PRN een helder toelatingscriterium heeft.